[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ( 17/มิ.ย./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ( 28/พ.ค./2563 )
    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ( 19/พ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ( 19/พ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ( 2/พ.ค./2563 )
    
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 เมษายน 2563 ( 8/เม.ย./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8  เมษายน  2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศิล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ( 27/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศิล จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศิล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ( 20/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด  ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี  ทต.ม่วงเตี้ย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และจิตอาสาพระราชทาน  ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อย  ในวันที่  20  มีนาคม  2563  ณ บริเวณ วัดฝาง  หมู่ที่ 7  ต.ไผ่จำศิล  วัดช้าง  หมู่ที่ 1  ต.ม่วงเตี้ย  และวัดอ้อย  หมู่ที่ 10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
โครงการพัฒนาจิตใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ( 19/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด  จัดโครงการพัฒนาจิตใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรม “ปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัย ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ด้วยการเต้นแอโรบิกและโยคะ”  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุ  และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย  สามารถออกกำลังกายโดยการเต้น แอโรบิกและโยคะได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนา  การสร้างเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพ และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ( 19/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 50 ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  เพื่อสร้างทีมวิทยากรในการเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง  ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 98 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม