[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ( 16/พ.ย./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ( 21/ต.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ( 17/มิ.ย./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ( 28/พ.ค./2563 )
    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ( 19/พ.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ( 19/พ.ค./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ( 2/พ.ค./2563 )
    
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 เมษายน 2563 ( 8/เม.ย./2563 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8  เมษายน  2563 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศิล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ( 27/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศิล จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไผ่จำศิล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อย ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ( 20/มี.ค./2563 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัด  ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี  ทต.ม่วงเตี้ย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และจิตอาสาพระราชทาน  ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำน้อย  ในวันที่  20  มีนาคม  2563  ณ บริเวณ วัดฝาง  หมู่ที่ 7  ต.ไผ่จำศิล  วัดช้าง  หมู่ที่ 1  ต.ม่วงเตี้ย  และวัดอ้อย  หมู่ที่ 10 ต.ศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม