[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ( 5/มี.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ( 5/มี.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ตามโครงการ "ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน" ให้คณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลารวมใจบ้านดอนปลาสร้อย
การประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย ( 22/ก.พ./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดการประชุมชี้แจงร่างข้อบัญญัติการคัดแยกขยะมูลฝอย  ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ( 21/ก.พ./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
พิธีมอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประจำเรือ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ( 21/ก.พ./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้เข้าร่วมพิธีมอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประจำเรือ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ริมแม่น้ำน้อย หน้าวัดวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
การอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2562 ( 4/ก.พ./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 29 และ 30 มกราคม 2562
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 8 มกราคม 2562 ( 17/ม.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ( 17/ม.ค./2562 )
    อบต.ไผ่จำศีล นำโดย นายก ธนู ธเนศวรานนท์  ได้มอบหมายส่วนงานสวัสดิการและสังคม  ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 1-8  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ( 14/ม.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดย นายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2562  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  สร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก และสร้างการตระหนักให้ผู้ใหญ่เห็นถึงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมตามวัย
การรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ( 9/ม.ค./2562 )
    องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล  นำโดยนายกฯธนู  ธเนศวรานนท์  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ตามหลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ตามแนวทาง "ประชารัฐ"  และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนด แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 -> [จำนวน 120 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม