[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ไผ่จำศีล
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  

   เว็บบอร์ด >> ห้องสนทนาเรื่องทั่วไป >>
พันธกิจการพัฒนาชุมชุนห้บรรลุเป้าหมาย  VIEW : 387    
โดย การพัฒนาชุมชน

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 134.196.51.xxx

 
เมื่อ : พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:03:23    ปักหมุดและแบ่งปัน

พันธกิจหรือจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุมชุนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีดังต่อไปนี้
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายทุกท้องถิ่นและด้านสาธารณูปโภค น้ำสะอาด สาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
บริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
เสริมการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม